FAQ

Få svar på vanligt ställda frågor.
Har du andra frågor, vänligen kontakta oss.

Vanligt ställda frågor

Hur ofta kan jag få städning?

Enkelt! Vi städar så ofta som det behövs, vilket kan inkludera daglig eller veckovis städning

Hur kommer jag igång?

Det är så enkelt som att ringa eller skicka en e-post till oss. Vi kommer att göra ett besök till ditt hem, kontor eller byggarbetsplats för att diskutera dina individuella behov och ge dig en kostnadsfri uppskattning.

Hur ser vår miljöarbete ut?

Vi utvecklar ständigt våra städsystem för bättre kvalitet, ekonomi, ergonomi och vi ska sträva mot att förbättra vår verksamhet så miljö- och hälsopåverkan blir så liten som möjligt. Vi jobbar enligt lediningsystemt ISO 1400:2105.