Vi är Hope & laila Service AB

Det är inte bara ett jobb
utan en livsstil

Vision

Hope Laila Service AB grundades 2007. Företagets namn är baserad på våra två barn Hope och Laila. När vi startade företaget så hade vi en tydlig vision en vision om att vara ett serviceföretag som ska förse våra kunder med kvalitetsstädning till förmånliga priser och bli branschledande inom servicesektorn. Men också visa våra barn att med hårt arbete och tydlig vision så kan man uppnå precis vad som helst.

Grundidé

Vi tror väldigt mycket på ett nära och öppet samarbete med våra kunder där vi genom god kommunikation och förståelse strävar efter att förbättra vårt samarbete. Vi på Hope & Laila Service AB strävar alltid efter att förbättra oss och vårt företag. Vi lyssnar på våra kunder och värnar om deras feedback. Vi tror på att detta är en av de viktigaste aspekterna som ett serviceföretag måste ta till sig.


Ansvarstagande

Vi som företag har ett ansvar till vår omvärld. Vårt företagande styrs av ISO 14001 standarderna. Vi alla måste göra vår del för att värna om miljön och detta är vårt sätt att visa detta. Vi är försäkrade, vi har F-Skattsedel, Id06 och avtal med byggnadsfacket

Företagskultur

Att arbeta tillsammans kräver att varje individ har fokus på det övergripande målet och kollektivets framgångar istället för sin egen vinning. Detta är en viktig fundament för den företagskultur som genomsyrar vårt företag.


Serviceanda

Som företagare, är det viktigt för oss att sträva för att göra mer än vad som förväntas och krävs av våra kunder. Detta möjliggör för oss att bibehålla vår konkurrenskraft över våra konkurrenter.

Att ha kul

I slutändan, är det viktigt att inte låta all den dagliga jäktande distrahera oss från att ha kul. Att le, skratta och vara tillsammans hjälper oss stärka våra band och i slutändan nå våra mål.

Vi är ett företag med fokus, passion, skicklighet

Vi eftersträvar att arbeta mer effektivt, noggrant,resultatorienterad och framåtblickande

Noggrannhet

Vi behandlar varje projekt med noggrannhet så att vi kan nå målet med att förse våra kunder med kvalitetsservice.

Utveckling

Vi lyssnar på den feedback som vi får från våra kunder och vi försöker konstant att förbättra oss och vår verksamhet.


Kvalitet

Vi försöker hela tiden hitta vägar för att förbättra våra arbetsprocesser så att vi kan förse våra kunder kvalitetsservice.

Effektivitet

Vi jobbar effektivt och metodiskt i hela kedjan så att vi kan erbjuda våra kunder kvalitetsservice.

Kultivera goda
relationer